Om Esther

SÅ BÖRJADE DET…

Jag började som treåring att klinka på tangenterna och spelade min första konsert när jag var fem år gammal. Jag fortsatte sedan i musikskola och visste väldigt tidigt att musiken var det jag ville satsa på i livet. Men timmarna av övning vid pianot var alldeles för roliga och blev alldeles för många. Jag skadade mina handleder av belastningen och blev tvingad att lägga musikkarriären på hyllan. I samband med det väcktes också mitt intresse för hälsa.

Hade jag kunnat undvika att skada mina handleder om jag använt dem på ett annat sätt? Ja, om jag då haft kunskaper i Alexanderteknik hade jag kunnat det.

I London utbildade jag mig till lärare i Alexanderteknik under tre år på The Constructive Teaching Centre. Min lärare Walter Carrington – en fantastiskt inspirerande man – var då i 90-årsåldern och en av få kvar i världen som hade studerat direkt för F. M. Alexander. Där lärde jag mig på ett praktiskt sätt hur kroppen fungerar och vikten av kopplingen mellan kropp och sinne. Jag fick en ny kroppsmedvetenhet och blev mer närvarande i nuet. Alexanderteknik förändrade mitt liv, mitt sätt att tänka och leva.

Aqua Wellness kom till mitt liv av en slump och fördjupade min relation till vattnet. Jag blev fascinerad av hur det varma vattnets helande verkan och de mjuka rörelserna gav en känsla av harmoni och välbehag i både kropp och sinne.

Flera år senare kom jag i kontakt med Rosenmetoden och Rosenrörelser i Sverige. Jag blev nyfiken på hur Marion Rosens metoder kunde hjälpa mig att fortsätta med min egen personliga utveckling. Rosenmetoden öppnade mitt hjärta och nu känner jag mig fri att vara mig själv. Genom Rosenrörelserna kom musiken tillbaka in i mitt liv på ett nytt sätt och nu känns det som att cirkeln är sluten.

Idag delar jag min tid mellan att arbeta med Alexanderteknik, Aqua Wellness, Rosenmetoden, Rosenrörelser och språkundervisning.

Jag är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund i Sverige och arbetar efter etiska regler, har tystnadsplikt och är ansvarsförsäkrad.


UTBILDNINGAR

Alexandertekniken läste jag på heltid under tre år på The Constructive Teaching Centre, London. Jag är medlem i STAT – The Society of Teachers of the Alexander Technique, en certifiering för de som fullgjort sin utbildning och den förening som har störst medlemsantal i världen.

På Axelsons Gymnastiska Institut i Sverige och Norge utbildade jag mig till instruktör i Rosenrörelser.

Jag är även certifierad Rosenterapeut efter flera års grundutbildning i Rosenmetoden på Axelsons och HumaNova, följd av en 2-årig praktikperiod då jag gav 350 behandlingar samt tog flera handledningar och egna behandlingar.

Institute for Aqua Wellness i Tyskland utbildade jag mig till Aqua Wellness terapeut.

Jag är dessutom utbildad tolk och översättare med särskild utbildning i pedagogik.