FaR®

FaR® står för Fysisk aktivitet på recept och är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet. FaR® innebär en för personen anpassad ordination och används till såväl friska inaktiva som till personer med någon diagnos, för att förebygga och behandla. FaR® skrivs ut av legitimerad sjukvårdspersonal, exempelvis läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster.

Rörelse är hälsofrämjande för kropp och själ

Rörelse påverkar kropp och själ på ett hälsofrämjande sätt och har bevisad effekt på olika sjukdomstillstånd. Det finns stort vetenskapligt stöd för att FaR® i många fall är ett nog så bra alternativ till mediciner. Aktiviteten blir då en del av behandlingen och anpassas till en patients egna förutsättningar och önskemål. Alla som börjar röra på sig får positiva effekter oberoende av ålder eller träningsvana. Det är därför aldrig för sent att börja.

FaR® LEDARNÄTVERK

Balans de mar är en del av Stockholms FaR® ledarnätverk och har ett introduktionserbjudande till personer med ett FaR®.

På Centralbadet erbjuder jag ett gratis inledande hälsosamtal och på Kroppsterapicenter har du som fått fysisk aktivitet på recept 10% rabatt på ordinarie priser.