F. M. Alexander

Frederick Matthias Alexander, (1869-1955) hette upphovsmannen bakom Alexandertekniken. Han var en tasmansk skådespelare som redan i början av sin karriär fick problem med att använda rösten.  Dåtidens konventionella metoder hade ingen effekt på besvären han upplevde med att tappa rösten i samband med framträdanden. Att vila rösten på läkarens inrådan hjälpte, men bara tillfälligt. Tillbaka på scenen kom problemen tillbaka som ett brev på posten. Alexander började då på egen hand undersöka sin hållning, sina vanor och sin andningsteknik. I branschen gick han under smeknamnet ”The breathing man”. Med tiden upptäckte han nya samband mellan balansen i huvud, nacke, hals och rygg, och dess effekter på hållningsreflexerna. Med sin metod blev han fri från sina tidigare röst- och andningsproblem, och började dessutom må bättre på det hela taget.

1904 flyttade F.M Alexander till London, knöt kontakter med både läkare och patienter – till exempel skådespelare med likartade problem – och hjälpte dem tillrätta med sina problem. 1931 vidgade han sin verksamhet för att föra vidare kunskaperna, och startade den första 3-åriga heltidsutbildningen till Alexanderlärare. Där arbetade han, fram till sin allra sista dag i livet, 1955.

 

 

Fotografi av F. M. Alexander © 2015, The Society of Teachers
of the Alexander Technique, London